Vytlačiť

Ostatné zmluvy 2016

Napísal: Ľubomír Bahleda.

Ostatné  zmluvy 2016

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (BBSK 2016.pdf)Zmluva - dotácia - Stretnutie rodákov z BBSK[ ]521 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva o prenájme Poľovníci.pdf)Zmluva o prenájme pozemkov [výkon práva poľovníctva]2036 kB
Stiahnuť tento súbor (Finančná zábezpeka Hronček.pdf)Finančná zábezpeka 7bj, byt č. 3 - Hronček[ ]53 kB
Stiahnuť tento súbor (03_01-Nájomná zmluva Hronček - po Ľuptákovej.pdf)Nájomná zmluva byt č. 3 - Hronček V.[ ]68 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o nájme - Obec Látky - Poliaková.pdf)Zmluva o nájme priestory p. Poliaková[ ]70 kB
Stiahnuť tento súbor (Náj_zmluva byt č_ 2_2-Sekereš.pdf)Náj_zmluva byt č_ 2_2-Sekereš.pdf[ ]85 kB
Stiahnuť tento súbor (Náj_ zml_ byt č_ 3 Sujová.pdf)Nájomná zmluva byt č. 3 mezonet Martvoň[ ]58 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva EF.pdf)Zmluva EFč.11516308U01[Látky-kanalizácia a ČOV]7500 kB
Stiahnuť tento súbor (zuRD.pdf)Zmluva -zimná údržba sezóna r. 2016/2017[RD - Látky]75 kB
Stiahnuť tento súbor (04_ 2-Nájomná zmluva Ľuptáková-po Dudokovej.pdf)Nájomná zmluva byt č. 4 - p. Ľuptáková po p. Dudokovej[ ]68 kB
Stiahnuť tento súbor (zú Kýpeť.pdf)Zmluva -zimná údržba sezóna r. 2016/2017[Ján Kýpeť]74 kB
Stiahnuť tento súbor (dodatok č.5 a 6.pdf)dodatok č.5 a 6 k zmluve o dielo z 13.10.1995[Látky-kanalizácia a ČOV ]860 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM.pdf)Zmluva o pripojení k informačnému systému [Dátové centrum obcí a miest]1730 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva na poskytnutie sluzby VO Látky - Kanalizácia a ČOV obce Látky.pdf)Zmluva na poskytnutie služby VO Kanalizácia a ČOV obce Látky[ ]78 kB
Stiahnuť tento súbor (gps.pdf)Zmluva o pripojení gps[gps -fábia]2323 kB
Stiahnuť tento súbor (Dodatok č_ 1 k ZoD.pdf)Dodatok č. 1 k ZoD opravy MK p. Kamrla[ ]40 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluvaodielopodla OZ-Kamrla.pdf)Zmluva o dielo - opravy MK p. Kamrla[ ]52 kB
Stiahnuť tento súbor (dodatok CISMA.pdf)dodatok č.1 k zmluve o výpožičke [CISMA]808 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva Elektroodpad.pdf)Zmluva o dielo č.O/290/2016-likvidácia elektroodpadu[ ]4346 kB
Stiahnuť tento súbor (06-Nájomná zmluva 7bj ZŠ a MŠ-Slovák.pdf)Zmluva o nájme bytu č. 6, 7bj. - Slovák[ ]70 kB
Stiahnuť tento súbor (Finančná zábezpeka Slovák.pdf)Finančná zábezpeka 7bj, byt č. 6-Slovák[ ]53 kB
Stiahnuť tento súbor (Finančná zábezpeka Čontofalský.pdf)Zmluva o finančnej zábezpeke-7bj byt č. 2[ ]54 kB
Stiahnuť tento súbor (02-Nájomná zmluva 7bj ZŠ a MŠ -Čontofalský.pdf)Nájomná zmluva byt č. 2- JUDr.Čontofalský[ ]79 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva výkup papiera.pdf)Zmluva - výkup papiera[ ]749 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva účet dotávia ČOV.pdf)Zmluva o zriadení účtu - VÚB Hriňová[dotácia ČOV r.2016]1706 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva VO multifunkčné ihrisko r.2016.pdf)Zmluva - zabezpečenie procesu verejného obstarávania[multifunkčné ihrisko]927 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva č. SGE1113201507.pdf)Zmluva ENVI-PAK,a.s.[organizácia zabezpečujúca systém nakladania s odpadmi]2690 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf)Zmluva o združenej dodávke elektriny[ ]4312 kB
Stiahnuť tento súbor (07_1-Nájomná zmluva Podhorová.pdf)Zmluva o nájme bytu č.7 - 7bj zmena na Kubincovú Podhorovú[ ]72 kB
Stiahnuť tento súbor (Finančná zábezpeka Podhorová.pdf)Finančná zábezpeka 7bj, byt č.7-Kubincová,Podhorová[ ]53 kB
Stiahnuť tento súbor (04_1-Nájomná zmluva Dudoková.pdf)Zmluva o nájme bytu č. 4 - 7bj. zmena z Nosáľa na Dudokovú[ ]68 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva DPO.pdf)Zmluva o poskytnutí dotície[pre DHZ Látky]2592 kB
Stiahnuť tento súbor (dodatok.pdf)dodatok č.1 k zmluve o prevode vlast.práva k bytu z 28.7.2015[7 b.j.]404 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva o poskyt.služby pri zbere odpadov.pdf)Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov[jedlé oleje a kuchynský odpad]1039 kB
Stiahnuť tento súbor (07-Nájomná zmluva 7bj ZŠ a MŠ Dud.pdf)Nájomná zmluva byt č. 7 MŠ a ZŠ [ ]71 kB
Stiahnuť tento súbor (Náj_zmluva byt č_ 2_1.pdf)Nájomná zmluva byt č. 2 - č. 112[ ]97 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva odber el..pdf)Zmluva o združenej dodávke elektriny[s.č.112 byt č.2]2132 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva audit..pdf)Zmluva o auditorskej činnosti[ ]2411 kB
Stiahnuť tento súbor (Finančná zábezpeka Dudoková.pdf)Finančná zábezpeky 7 bj, byt č. 7[ ]53 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskyt. soc. služby.pdf)Zmluva o poskytovaní soc. služby[Irma Chovanová]102 kB
Stiahnuť tento súbor (Geosense-obec-zmluva-o-poverení-sprostredkovateľa-Látky.pdf)Zmluva obec- fi. Geosense - spracovanie osobných údajov[ ]203 kB
Stiahnuť tento súbor (Príloha-č-1-špecifikácia-vrstiev-Látky.pdf)Príloha č. 1 k zmluve s fi. Geosense - špecifikácia[ ]172 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva-2015-Látky.pdf)Zmluva - fi. Geosense -softvér kataster, adresné body[ ]295 kB