Vytlačiť

Ostatné zmluvy 2019

Napísal: obec.

os

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Zml. na vypracovanie ZoNFP.pdf)Zmluva na vypracovanie ŽoNFP na ČOV[Zverejnená: 13.12.2019]264 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET.pdf)Zmluva o prepojení dokumentov z www stránky na CUET[Zverejnená: 11.12.2019]322 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL.pdf)Zmluva o balíčku GDPR+[Zverejnená: 11.12.2019]183 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o spracovaní osobných údajov.pdf)Zmluva o spracovaní osobných údajov[Zverejnená: 11.12.2019]608 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o vytvorení web sídla.pdf)Zmluva o vytvorení web sídla[Zverejnená: 11. 12. 2019]409 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o prevádzke web sídla.pdf)Zmluva o prevádzke web sídla[Zverejnená: 11.12.2019]189 kB
Stiahnuť tento súbor (Zml. č. 140187 08U02 z EF.pdf)Zmluva č. 140187 08U02 EF-Zateplenie a obnova budovy [Zverejnená: 09.12.2019]1864 kB
Stiahnuť tento súbor (Dodatok k ZoD zateplenie.pdf)Dodatok č. 1 k Zml.oD-Zateplenie a obnova budovy materskej a základ.školy[Zverejnený: 12.11.2019]944 kB
Stiahnuť tento súbor (Zml. RD.pdf)Zmluva o zimnej údržbe - RD Látky[Zverejnená: 04.11.2019]149 kB
Stiahnuť tento súbor (ZÚ Kýpeť.pdf)Zmluva o zimnej údržbe - Kýpeť[Zverejnená: 04.11.2019]144 kB
Stiahnuť tento súbor (ZÚ Kamenský.pdf)Zmluva o zimnej údržbe - Kamenský[Zverejnená: 04.11.2019]139 kB
Stiahnuť tento súbor (Zml. STZ.pdf)Zmluva STZ - základný tenisový balíček[Zverejnená: 31. 10. 2019 ]134 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva s CMC- BRKO.pdf)Zmluva o spolupráci - BRKO[Zverejnená: 21.10. 2019]214 kB
Stiahnuť tento súbor (ZoD 191006-žiadosť na EF -Rozvoj odpad.hospod..pdf)ZoD- žiadosť na EF Rozvoj odpadového hospodárstva[Zvrejnená: 18.10.2019]47 kB
Stiahnuť tento súbor (ZoD č. 17- Zateplenie  a obnova budovy.pdf)ZoD - Zateplenie a obnova budovy materskej a základnej školy[Zverejnená: 09.09.2019]2638 kB
Stiahnuť tento súbor (Zamestnávateľská zmluva NN Tatry Sympatia DDS.pdf)Zamestnávateľská zmluva -DDS Tatry Sympatia, a.s.[Zverejnená: 16.07.2019]512 kB
Stiahnuť tento súbor (Nájomná zmluva s RD Látky.pdf)Nájomná zmluva s RD Látky[Zverejnená: 01.07.2019 ]291 kB
Stiahnuť tento súbor (ZoD verejné osvetlenie obce.pdf)ZoD - verejné osvetlenie - SsE[Zverejnená: 19.06.2019]989 kB
Stiahnuť tento súbor (Poistná zmluva prív.vozík.pdf)Zml. poistná - prívesný vozík[Zverejnená: 09.05.2019]344 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytnutí dotácie - DPO SR.pdf)Zml. o poskytnutí dotácie DPO[Zverejnená: 06.05.2019]269 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO-verejné osvetlenie.pdf)Zml. o poskytovaní VO - verejné osvetlenie[Zverejnená: 16.04.2019]351 kB
Stiahnuť tento súbor (Dodatok č. 4 - k Zmluve o zneškodňovaní KO.pdf)Dodatok č. 4 k Zmluve o KO s TS Detva[Zverejnený: 01.04.2019]65 kB
Stiahnuť tento súbor (Rámcová zmluva o nájme hnuteľ.vecí.pdf)Zmluva - rámcová o podnikateľ. nájme nehnuteľných vecí[Zverejnená: 16.04.2019]114 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania.pdf)Zmluva o poskytovaní prak.vyučovania[Zverejnená: 20.0.32019]459 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu.pdf)Zmluva o spoločnom obecnom úrade[Zverejnená: 25.03.2019]142 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby GDPR.pdf)Zmluva o zabezpečení zodpovednej osoby - GDPR[Zverejnená: 01.03.2019]223 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osob. údajov.pdf)Zmluva o zabezpečení zodpovednej osoby na ochranu osob.údajov[Zverejnená: 01.03.2019]223 kB
Stiahnuť tento súbor (Dodatok č. 1 k Zmluve-Detské ihrisko.pdf)Dodatok č. 1 k zmluve Detské ihrisko[Zverejnený: 12. 03. 2019]144 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva TKR Agrojas.pdf)Zmluva TKR Agrojas, s.r.o. Látky[Zverejnená: 18.03.2019]169 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva TKR Hazuchová.pdf)Zmluva TKR Hazuchová[Zverejnená: 14.03.2019]181 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva TKR Hrončeková.pdf)Zmluva TKR Hrončeková[Zverejnená. 27. 02. 2019]189 kB
Stiahnuť tento súbor (Distribučná a sublicenčná zmluva - IFC Media.pdf)Distribučná a sublicenčná zmluva- IFC Media[Zverejnená: 25.01.2019]523 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytovaní právnych službách.pdf)Zml. o poskytovaní právnych služieb-AK JUDr. Tršová-Rejdovjanová[Zverejnená: 23.01.2019]449 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva - výrub.pdf)Zmluva na výrub drevín[Zverejnená. 19. 02. 2019]52 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva o dielo- Požiar.zbrojnica.pdf)Zmluva o dielo Požiarna zbrojnica[Zverejnená: 20. 05. 2019]143 kB
Stiahnuť tento súbor (pracovná služba.pdf)Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby[Zverejnená: 01. 03. 2019]159 kB
Stiahnuť tento súbor (IMG_0002.pdf)Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb p.Bulíková[Zverejnená: 24. 05. 2019]343 kB
Stiahnuť tento súbor (IMG_0001.pdf)Darovacia zmluva pre ZŠ Látky[Zverejnená: 04.06.2019]53 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva-o-dielo-ŽoNFP_Látky_PROGRANT-2.pdf)Zmluva o dielo - ŽoNFP \[Zverejnená: 26.07.2019]194 kB
Stiahnuť tento súbor (TKR Bozik.pdf)Zmluva o TKR Božik[zverejnená: 31.07.2019]64 kB
Stiahnuť tento súbor (TKR Škvarkovci.pdf)Zmluva TKR Meliorisova[Zverejnená: 06.08.2019]64 kB
Stiahnuť tento súbor (Zmluva enviropol.pdf)zmluva o poskytovaní služieb v odpad.hospodárstve ENVIROPOL[Zverejnená: 21.06.2019]382 kB
Stiahnuť tento súbor (BBSK 2019.pdf)Zmluva o poskytnutí finan.dotácie z BBSK-Stretnutie rodákov[zverejnená:20.5.2019]545 kB
Stiahnuť tento súbor (20190808_Latky - §117_MS+ZS.pdf)Zmluva o spracovaní VO-Zateplenie a obnova budovy materskej a základ.školy[zverejnená:20.5.2019]49 kB
Stiahnuť tento súbor (rozpočet -Požiarna zbrojnica.pdf)príloha zmluvy o dielo[rozpočet - Požiarna zbrojnica]1282 kB
Stiahnuť tento súbor (úp 1.pdf)zmluva - úrazové poistenie [uchádzač o zamestnanie]1049 kB