Vytlačiť

Výrub drevín 2019

Napísal: obec.

v

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (oznámenie o výrube.pdf)Oznámenie o výrube v k.ú. Látky[v ochrannom pásme vedenia el.energie]1070 kB
Stiahnuť tento súbor (Výrub Karásek.pdf)Rozhodnutie výrub[Ján Karásek]91 kB
Stiahnuť tento súbor (výrub Karásek.pdf)Výrub drevín - Ján Karásek [oznámenie o začatom správnom konaní]55 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie  výrub LUS.pdf)Rozhodnutie výrub[LUS Látky ]1230 kB
Stiahnuť tento súbor (vgýrub Kluková.pdf)Rozhodnutie výrub[Kluková]854 kB
Stiahnuť tento súbor (koniar.pdf)Výrub drevín[Rozhodnutie -Koniar]1218 kB
Stiahnuť tento súbor (Vúrub LUS.pdf)Výrub drevín[LUS Bykovo, pozemkové spoločenstvo]209 kB
Stiahnuť tento súbor (výrub Kluková.pdf)Výrub drevín[Kluková]59 kB
Stiahnuť tento súbor (výrub Koniar.pdf)Výrub drevín[Koniar]59 kB
Stiahnuť tento súbor (výrub Mihalčík.pdf)Výrub drevín[Mihalčík]59 kB
Stiahnuť tento súbor (Výrub.pdf)Výrub drevín RO Prašivá[ ]1004 kB