Vytlačiť

Úradná tabuľa

Napísal: obec.

Úradná tabuľa

 Dávame do pozornosti, že od 25.1.2016 je UTOROK NESTRÁNKOVÝ DEŇ !!! 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Pozvánka OZ 12.12.2019.pdf)Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.12.2019[ ]102 kB
Stiahnuť tento súbor (verejná vyhláška-zmena druhu pozemku p.Gombala.pdf)Verejná vyhláška-zmena druhu pozemku p. Gombala[Zverejnená: 28.11.2019]325 kB
Stiahnuť tento súbor (Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme el.vedenia.pdf)Oznámenie o výrube porastov popod elektr.vedenie Čechánky[Vyvesené: 26.11.2019]333 kB
Stiahnuť tento súbor (Oznámenie o výrube porastov Nový Svet.pdf)Oznámenie o výrube porastov popod elektr. vedenie Nový Svet[Vyvesené: 26.11.2019]465 kB
Stiahnuť tento súbor (Výzva na vyjadrenie k odvolaniu-Poľovný revír Ipeľ.Potok.pdf)Výzva na vyjadrenie k odvolaniu-Poľov.revír Ipeľský Potok[Zverejnená: 25.11.2019]1955 kB
Stiahnuť tento súbor (Návrh rozpočtu na r. 2020-2022.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2020-2022[Zverejnený: 22.11.2019]880 kB
Stiahnuť tento súbor (DZN.pdf)Návrh - VZN 2/2019 o dani z nehnuteľnosti[vyvesené 20.11.2019]104 kB
Stiahnuť tento súbor (TKO.pdf)Návrh - VZN 3/2019 o miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad[vyvesené 20.11.2019]94 kB
Stiahnuť tento súbor (SOC..pdf)Návrh - VZN 4/2019 o opatrovateľskej službe[vyvesené 20.11.2019]116 kB
Stiahnuť tento súbor (VODA.pdf)Návrh - poplatky za odber vody vroku 2020[vyvesené 20.11.2019]80 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby 2.pdf)voľby do NR SR v r.2020 - informácia[ ]88 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby 1.pdf)žiadosť - pre voľby do NR SR v r.2020[volič, ktorý nemá pobyt na území SR]69 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby.pdf)voľby do NR SR v r.2020 - informácia[volič, ktorý nemá pobyt na území SR ]77 kB
Stiahnuť tento súbor (zámer.pdf)zámer odpredať pozemky [v RO Prašivá]315 kB
Stiahnuť tento súbor (emailová adresa -voľby.pdf)Oznam: emailová adresa na doručovanie žiadosti[pre voľby do NR SR v r.2020]26 kB
Stiahnuť tento súbor (Voľba poštou.pdf)voľby poštou pre voľby do NR SR v r.2020 - informácia[volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia]403 kB
Stiahnuť tento súbor (voľby poštou -hlasovanie.pdf)voľby poštou pre voľby do NR SR v r.2020 - hlasovanie[volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia]348 kB
Stiahnuť tento súbor (žiadosť -voľby poštou.pdf)žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR v r.2020[volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia]229 kB
Stiahnuť tento súbor (Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.9.2019.pdf)Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30. 9. 2019[ ]252 kB
Stiahnuť tento súbor (Poďakovanie sponzorom.pdf)Vyúčtovanie sponzorského daru - Riaditeľka MŠ Látky[ ]32 kB
Stiahnuť tento súbor (Plnenie príjmov a výdavkov k 30_6_2019.pdf)Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2019[ ]79 kB
Stiahnuť tento súbor (kompostéry info na web.pdf)Kompestéry - informácia pre občanov[ ]57 kB
Stiahnuť tento súbor (Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.pdf)Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov[rok 2016,2017,2018]27 kB
Stiahnuť tento súbor (oznámenie o vytriedenosti odpadu.pdf)Oznámenie o vytriedenosti komunálneho odpadu[ ]201 kB
Stiahnuť tento súbor (Usmernenie_RCH.pdf)Usmerenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou pre domácu spotrebu[ ]187 kB
Stiahnuť tento súbor (schválený rozpočet na r_ 2019-2021.pdf)Schválený rozpočet obce Látky na r. 2019-2021[ ]87 kB
Stiahnuť tento súbor (Harmonogram vývozu TKO r.2019.pdf)harmonogram vývozu TKO na rok 2019[ ]279 kB
Stiahnuť tento súbor (Registrácia chovov ošípaných.PDF)Registrácia chovu ošípaných - oznam pre občanov[ ]48 kB
Stiahnuť tento súbor (Výsledky.pdf)Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018[ ]85 kB
Stiahnuť tento súbor (Oznam.pdf)Oznam[výsledky našich športovcov]355 kB
Stiahnuť tento súbor (predaj drevenica.pdf)Oznam [predaj drevenica s.č.35]441 kB
Stiahnuť tento súbor (otváracie hodiny Pošta.jpg)Zmena otváracie hodiny POšTA[ ]700 kB
Stiahnuť tento súbor (zaburinenie pozemkov.pdf)Povinnosť odstraňovania zaburinenia pozemkov majiteľmi pozemkov[ ]1369 kB
Stiahnuť tento súbor (nebudme lenivi, triedme odpad_SK_ENVI-PAK.pdf)Informácia k triedeniu odpadu v domácnostiach[ ]151 kB
Stiahnuť tento súbor (Látkydo2023-oprava.pdf)Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do r. 2023[ ]1436 kB
Stiahnuť tento súbor (Odstúpenie od Zmluvy.pdf)Odstúpenie od Zmluvy č. 2/2013 - JASE, spol. s r.o.[ ]716 kB