Vytlačiť

Úradná tabuľa

Napísal: obec.

Úradná tabuľa

 Dávame do pozornosti, že od 25.1.2016 je UTOROK NESTRÁNKOVÝ DEŇ !!! 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Info.pdf)informácia[voľby do Európskeho parlamentu r.2019]88 kB
Stiahnuť tento súbor (Záverečný účet obce Látky za rok 2018 schválený.pdf)Záverečný účet obce Látky za r. 2018 [ ]326 kB
Stiahnuť tento súbor (IMG_0001.pdf)Verejná vyhláška - územné a stavebné konanie Požiarna zbrojnica[ ]181 kB
Stiahnuť tento súbor (kompostéry info na web.pdf)Kompestéry - informácia pre občanov[ ]57 kB
Stiahnuť tento súbor (správa auditora.pdf)Správa audítora k účtovnej závierke r. 2018[ ]1219 kB
Stiahnuť tento súbor (Oznam -voľby EU.pdf)Oznam[voľby do Európskeho parlamentu r.2019]34 kB
Stiahnuť tento súbor (Výročná správa obce za rok  2018.pdf)Výročná správa obce za r. 2018[ ]2831 kB
Stiahnuť tento súbor (oznam-EU voľby.pdf)Oznam[voľby do Európskeho parlamentu r.2019]35 kB
Stiahnuť tento súbor (Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.pdf)Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov[rok 2016,2017,2018]27 kB
Stiahnuť tento súbor (oznámenie o vytriedenosti odpadu.pdf)Oznámenie o vytriedenosti komunálneho odpadu[ ]201 kB
Stiahnuť tento súbor (Usmernenie_RCH.pdf)Usmerenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou pre domácu spotrebu[ ]187 kB
Stiahnuť tento súbor (schválený rozpočet na r_ 2019-2021.pdf)Schválený rozpočet obce Látky na r. 2019-2021[ ]87 kB
Stiahnuť tento súbor (Harmonogram vývozu TKO r.2019.pdf)harmonogram vývozu TKO na rok 2019[ ]279 kB
Stiahnuť tento súbor (Návrh rozpočtu r. 2019-2021.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2019-2021[ ]87 kB
Stiahnuť tento súbor (Registrácia chovov ošípaných.PDF)Registrácia chovu ošípaných - oznam pre občanov[ ]48 kB
Stiahnuť tento súbor (Informácia o priíjmoch a výdavkoch k 30. 09. 2018.pdf)Informácia o príjmoch a výdavkoch k 30. 09. 2018[ ]79 kB
Stiahnuť tento súbor (Výsledky.pdf)Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018[ ]85 kB
Stiahnuť tento súbor (verejná vyhláška  Optická sieť Látky - Royal.pdf)verejná vyhláška optická sieť Látky - Royal[ ]1367 kB
Stiahnuť tento súbor (Web_mikroregion.pdf)KZ obcí mikroregionu Podpoľanie - schválený projekt kompostéry[ ]81 kB
Stiahnuť tento súbor (Informácia o príjmoch a výdavkoch k 30.6.2018.pdf)Informácia o príjmoch a výdavkoch k 30.6.2018[ ]102 kB
Stiahnuť tento súbor (Výrub NN vedeniach Čechánky.pdf)Výrub drevín[na NN vedeniach - Čechánky ]1537 kB
Stiahnuť tento súbor (Výdavky k 31_03_2018.pdf)Plnenie výdavkov k 31.03.2018[ ]33 kB
Stiahnuť tento súbor (Príjmy k 31_03_2018.pdf)Plnenie príjmov k 31.3.2018[ ]30 kB
Stiahnuť tento súbor (prijmy.pdf)Podrobné plnenie príjmov k 31.12.2017[ ]28 kB
Stiahnuť tento súbor (vydavky.pdf)Podrobné plnenie výdavkov k 31.12.2017[ ]115 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie Líniová stavba TS a NNS Látky-Nový Svet.pdf)Rozhodnutie o líniovej stavbeTS a NNS Látky-NovýSvet[ ]4700 kB
Stiahnuť tento súbor (Verejná vyhláška, NNS a TS.pdf)rekonštrukcia NNS a TS[Látky, Nový Svet]1146 kB
Stiahnuť tento súbor (Oznam.pdf)Oznam[výsledky našich športovcov]355 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozpočet na r_ 2018-2020.pdf)Rozpočet na r. 2018-2020[ ]85 kB
Stiahnuť tento súbor (predaj drevenica.pdf)Oznam [predaj drevenica s.č.35]441 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozpočet na r_ 2018-2020 návrh.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019[ ]66 kB
Stiahnuť tento súbor (uverejnenie vysledkov volieb BBSK.pdf)Zverejnenie výsledkov hlasovania za BBSK vo voľbách dňa 04.11.2017[ ]219 kB
Stiahnuť tento súbor (Výsledky volieb VÚC.pdf)Výsledky hlasovania vo voľbách do VÚC v obci Látky dňa 04.11.2017[ ]47 kB
Stiahnuť tento súbor (otváracie hodiny Pošta.jpg)Zmena otváracie hodiny POšTA[ ]700 kB
Stiahnuť tento súbor (zaburinenie pozemkov.pdf)Povinnosť odstraňovania zaburinenia pozemkov majiteľmi pozemkov[ ]1369 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozpočet na roky 2017-2019 návrh.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019 sumár[ ]66 kB
Stiahnuť tento súbor (Príjmy polpodpol 30.11.2016.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019 príjmy podrobné členenie[ ]9 kB
Stiahnuť tento súbor (Výdavky FK 30.11.2016.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019 výdavky podrobné členenie[ ]53 kB
Stiahnuť tento súbor (nebudme lenivi, triedme odpad_SK_ENVI-PAK.pdf)Informácia k triedeniu odpadu v domácnostiach[ ]151 kB
Stiahnuť tento súbor (Látkydo2023-oprava.pdf)Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do r. 2023[ ]1436 kB
Stiahnuť tento súbor (Odstúpenie od Zmluvy.pdf)Odstúpenie od Zmluvy č. 2/2013 - JASE, spol. s r.o.[ ]716 kB