Vytlačiť

Úradná tabuľa

Napísal: obec.

Úradná tabuľa

 Dávame do pozornosti, že od 25.1.2016 je UTOROK NESTRÁNKOVÝ DEŇ !!! 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Pozvánka OZ-18.3.2019.pdf)pozvánka - OZ[18.3.2019]211 kB
Stiahnuť tento súbor (oznam-EU voľby.pdf)Oznam[voľby do Európskeho parlamentu r.2019]35 kB
Stiahnuť tento súbor (Informačná_povinnosť_PrezidentskeVolby2019.pdf)informácia[voľby prezidenta SR]88 kB
Stiahnuť tento súbor (TS Paseky.pdf)Verejná vyhláška[Kolaudačné rozhodnutie TS Paseky]1251 kB
Stiahnuť tento súbor (VV Ing. Babicová.pdf)Verejná vyhláška - oznámenie[o začatí územného konania o umiestnení stavby -Ing. Babicová]935 kB
Stiahnuť tento súbor (SP beh na lyžiach.pdf)Slovenský pohár v behu na lyžiach[2.3.- 3.3.2019]77 kB
Stiahnuť tento súbor (plagát Basa.pdf)Pochovávanie Basy[1.3.2019]70 kB
Stiahnuť tento súbor (Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.pdf)Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov[rok 2016,2017,2018]27 kB
Stiahnuť tento súbor (JASE.pdf)Žiadosť o spoluprácu[JASE s.r.o. Látky]363 kB
Stiahnuť tento súbor (Kandidáti na prezidenta SR.pdf)Kandidáti na prezidenta SR[ ]52 kB
Stiahnuť tento súbor (oznámenie o vytriedenosti odpadu.pdf)Oznámenie o vytriedenosti komunálneho odpadu[ ]201 kB
Stiahnuť tento súbor (05_Výsledková listina_2019.pdf)Beh za zdravím 9.2.2019[výsledková listina]258 kB
Stiahnuť tento súbor (Halasovacie preukazy.pdf)Oznam[hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta SR]34 kB
Stiahnuť tento súbor (Usmernenie_RCH.pdf)Usmerenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou pre domácu spotrebu[ ]187 kB
Stiahnuť tento súbor (schválený rozpočet na r_ 2019-2021.pdf)Schválený rozpočet obce Látky na r. 2019-2021[ ]87 kB
Stiahnuť tento súbor (Harmonogram vývozu TKO r.2019.pdf)harmonogram vývozu TKO na rok 2019[ ]279 kB
Stiahnuť tento súbor (Návrh rozpočtu r. 2019-2021.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2019-2021[ ]87 kB
Stiahnuť tento súbor (Registrácia chovov ošípaných.PDF)Registrácia chovu ošípaných - oznam pre občanov[ ]48 kB
Stiahnuť tento súbor (Informácia o priíjmoch a výdavkoch k 30. 09. 2018.pdf)Informácia o príjmoch a výdavkoch k 30. 09. 2018[ ]79 kB
Stiahnuť tento súbor (Výsledky.pdf)Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018[ ]85 kB
Stiahnuť tento súbor (7204_zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk.pdf)Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - detské ihrisko[ ]622 kB
Stiahnuť tento súbor (verejná vyhláška  Optická sieť Látky - Royal.pdf)verejná vyhláška optická sieť Látky - Royal[ ]1367 kB
Stiahnuť tento súbor (Verej.vyhláška -územné konanie Ing. Pavel Kotes.pdf)Verejná vyhláška[územné konanie Ing. Pavel Kotes - umiestnenie stavby]1035 kB
Stiahnuť tento súbor (Web_mikroregion.pdf)KZ obcí mikroregionu Podpoľanie - schválený projekt kompostéry[ ]81 kB
Stiahnuť tento súbor (Informácia o príjmoch a výdavkoch k 30.6.2018.pdf)Informácia o príjmoch a výdavkoch k 30.6.2018[ ]102 kB
Stiahnuť tento súbor (Výrub NN vedeniach Čechánky.pdf)Výrub drevín[na NN vedeniach - Čechánky ]1537 kB
Stiahnuť tento súbor (Výdavky k 31_03_2018.pdf)Plnenie výdavkov k 31.03.2018[ ]33 kB
Stiahnuť tento súbor (Príjmy k 31_03_2018.pdf)Plnenie príjmov k 31.3.2018[ ]30 kB
Stiahnuť tento súbor (prijmy.pdf)Podrobné plnenie príjmov k 31.12.2017[ ]28 kB
Stiahnuť tento súbor (vydavky.pdf)Podrobné plnenie výdavkov k 31.12.2017[ ]115 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie Líniová stavba TS a NNS Látky-Nový Svet.pdf)Rozhodnutie o líniovej stavbeTS a NNS Látky-NovýSvet[ ]4700 kB
Stiahnuť tento súbor (Výročná správa obce za rok  2017+sprava auditora.pdf)Vyrocna sprava obce za rok 2017[ ]6191 kB
Stiahnuť tento súbor (Záverečný účet obce Látky za rok 2017 - návrh.pdf)Návrh Záverečného účtu Obce Látky za r. 2017[ ]355 kB
Stiahnuť tento súbor (Verejná vyhláška, NNS a TS.pdf)rekonštrukcia NNS a TS[Látky, Nový Svet]1146 kB
Stiahnuť tento súbor (Oznam.pdf)Oznam[výsledky našich športovcov]355 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozpočet na r_ 2018-2020.pdf)Rozpočet na r. 2018-2020[ ]85 kB
Stiahnuť tento súbor (harmonogram vývoz TKO r.2018.pdf)harmonogram[vývoz odpadu r.2018]388 kB
Stiahnuť tento súbor (predaj drevenica.pdf)Oznam [predaj drevenica s.č.35]441 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozpočet na r_ 2018-2020 návrh.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019[ ]66 kB
Stiahnuť tento súbor (uverejnenie vysledkov volieb BBSK.pdf)Zverejnenie výsledkov hlasovania za BBSK vo voľbách dňa 04.11.2017[ ]219 kB
Stiahnuť tento súbor (Výsledky volieb VÚC.pdf)Výsledky hlasovania vo voľbách do VÚC v obci Látky dňa 04.11.2017[ ]47 kB
Stiahnuť tento súbor (otváracie hodiny Pošta.jpg)Zmena otváracie hodiny POšTA[ ]700 kB
Stiahnuť tento súbor (zaburinenie pozemkov.pdf)Povinnosť odstraňovania zaburinenia pozemkov majiteľmi pozemkov[ ]1369 kB
Stiahnuť tento súbor (predaj -  pozemky.pdf)Zverejnenie ponuky prevodu poľnohospodárskeho pozemku[ ]435 kB
Stiahnuť tento súbor (Výročná správa obce za rok  2016.pdf)Vyročná správa za r. 2016[ ]3441 kB
Stiahnuť tento súbor (Záverečný účet obce Látky za rok 2016 - návrh.pdf)Návrh Záverečný účet Obce Látky za r. 2016[ ]390 kB
Stiahnuť tento súbor (Rozpočet na roky 2017-2019 návrh.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019 sumár[ ]66 kB
Stiahnuť tento súbor (Príjmy polpodpol 30.11.2016.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019 príjmy podrobné členenie[ ]9 kB
Stiahnuť tento súbor (Výdavky FK 30.11.2016.pdf)Návrh rozpočtu na r. 2017-2019 výdavky podrobné členenie[ ]53 kB
Stiahnuť tento súbor (nebudme lenivi, triedme odpad_SK_ENVI-PAK.pdf)Informácia k triedeniu odpadu v domácnostiach[ ]151 kB
Stiahnuť tento súbor (Látkydo2023-oprava.pdf)Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do r. 2023[ ]1436 kB
Stiahnuť tento súbor (Odstúpenie od Zmluvy.pdf)Odstúpenie od Zmluvy č. 2/2013 - JASE, spol. s r.o.[ ]716 kB