Vytlačiť

Aktuálne verejné obstarávanie

Napísal: obec.

Aktuálne verejné obstarávanie

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Výzva - požiarna zbrojnica.pdf)Výzva na predkladanie ponúk[" Požiarna zbrojnica "]112 kB
Stiahnuť tento súbor (Zbrojnica správy.pdf)správy[" Požiarna zbrojnica "]90 kB
Stiahnuť tento súbor (lv.pdf)iv[" Požiarna zbrojnica "]101 kB
Stiahnuť tento súbor (kapor2000.pdf)kapor2000[" Požiarna zbrojnica "]129 kB
Stiahnuť tento súbor (13 detaily.pdf)detaily[" Požiarna zbrojnica "]128 kB
Stiahnuť tento súbor (12 zadný a bočný pohľad nový stav.pdf)zadný a bočný pohľad nový stav[" Požiarna zbrojnica "]118 kB
Stiahnuť tento súbor (11 čelný a bočný pohľad nový stav.pdf)čelný a bočný pohľad nový stav[" Požiarna zbrojnica "]121 kB
Stiahnuť tento súbor (10 pohľady starý stav.pdf)pohľady starý stav[" Požiarna zbrojnica "]100 kB
Stiahnuť tento súbor (09 pôdorys strechy.pdf)pôdorys strechy[" Požiarna zbrojnica "]116 kB
Stiahnuť tento súbor (08 krov.pdf)krov[" Požiarna zbrojnica "]145 kB
Stiahnuť tento súbor (05 rez AA nový stav.pdf)rez A nový stav[" Požiarna zbrojnica "]111 kB
Stiahnuť tento súbor (02 pôdorys starý stav.pdf)pôdorys starý[" Požiarna zbrojnica "]146 kB
Stiahnuť tento súbor (03 pôdorys nový stav.pdf)pôdorys nový[" Požiarna zbrojnica "]218 kB
Stiahnuť tento súbor (07 rez CC.pdf)rez C[" Požiarna zbrojnica "]129 kB
Stiahnuť tento súbor (06 rez BB nový stav.pdf)rez B nový stav[" Požiarna zbrojnica "]113 kB
Stiahnuť tento súbor (04 pôdorys podkrovného priestoru.pdf)pôdorys podkrovie[" Požiarna zbrojnica "]188 kB
Stiahnuť tento súbor (01 situácia.pdf)situácia[" Požiarna zbrojnica "]83 kB
Stiahnuť tento súbor (_Vykaz vymer-1.xls)výkaz výmer[" Požiarna zbrojnica "]49 kB
Stiahnuť tento súbor (zmluva o dielo - zbrojnica.pdf)návrh - zmluva o dielo[" Požiarna zbrojnica "]142 kB
Stiahnuť tento súbor (kritéria - zbrojnica.pdf)kritéria[" Požiarna zbrojnica "]71 kB
Stiahnuť tento súbor (súhlas -zbrojnica.pdf)súhlas so spracovaním údajov[" Požiarna zbrojnica "]70 kB
Stiahnuť tento súbor (čestné prehlásenie -zbrojnica.pdf)čestné prehlásenie[" Požiarna zbrojnica "]71 kB