Vytlačiť

Predaj pozemkov v rekreačnej oblasti

Napísal: obec.

Obec Látky odpredáva svoj nadbytočný majetok v rekreačnej oblasti Látky-Prašivá,  pozemky vhodné na výstavbu rekreačných chát individuálnej rekreácie vo výmere 100m2, za cenu 10,00€/1m2. K všetkým pozemkom je spevnená komunikácia a základné jestvujúce inžinierske siete. Po výstavbe rekreačného zariadenia je možnosť dokúpenia a zväčšenia ostatných plôch do výmery 500 m2.

Informácie u starostu obce na t.č.: 0908 343 898, príp. 045/5376 333