Vytlačiť

Kontakt

Napísal: obec.

Fakturačné údaje:

Obec Látky, Látky 36,  985 45  Látky

IČO: 00 316 148

DIČ: 202 123 71 08

číslo účtu IBAN: SK61 0200 0000 0000 1802 1352