Obec Látky

Obec Látky

Kontakt : Obec Látky, Obecný úrad v Látkach, 985 45  Látky 36, IČO: 00 316 148, DIČ: 2021237108

Bc. Mário Kubiš, starosta obce

starosta mobil: +421 908 343 898, 045/ 5376 221

kancelárie:  045/5376 333